Trung Quốc Hàn kim loại siêu âm nhà sản xuất
Hàng Châu Qianrong Thiết bị tự động Công ty TNHH

tập trung vào ứng dụng siêu âm, với thiện chí giành được khách hàng

Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Hàn kim loại siêu âm
Máy hàn nhựa siêu âm
Máy may siêu âm
Máy cắt siêu âm
Chuyển đổi hàn siêu âm
Đầu dò hàn siêu âm
Đầu dò siêu âm áp điện
Dao động siêu âm
Máy phát sóng siêu âm
Máy hàn dây siêu âm
Máy hàn kim loại siêu âm
Gia công siêu âm có hỗ trợ
Thiết bị xử lý siêu âm
Chi tiết liên lạc